De Asian Infrastructure Investment Bank en accountability

25.01.2018

De Asian Infrastructure Investment Bank is bezig met het opstellen van haar verantwoordingsmechanismes (accountability mechanisms). Deze zijn van het allergrootste belang, niet alleen als remediëringsmogelijkheid voor lokale gemeenschappen die schade hebben geleden, maar ook voor de instelling om van haar fouten te leren. De openbare raadpleging over een nieuwe ontwerptekst omtrent mechanismes om klachten af te handelen begint in januari 2018.

Een coalitie van tien maatschappelijke organisaties en netwerken heeft hieromtrent aanbevelingen ingediend gebaseerd op de beste praktijken van onafhankelijke verantwoordingsmechanismen overal ter wereld. De aanbevelingen dringen ondermeer aan op het volgende: “Het overkoepelende mandaat van het klachtenafhandelingsmechanisme van de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) moet tweevoudig zijn: in de eerste plaats om schadelijke effecten te voorkomen en een doeltreffende oplossing te bieden aan de door het project getroffen personen; en ten tweede om de institutionele accountability te verzekeren en ervoor te zorgen dat de sociale en milieurisico’s en negatieve effecten van door de AIIB ondersteunde projecten continue verminderen.”