Onafhankelijkheid eisen voor het Inspection Panel van de Wereldbank

25.01.2018

In december 2017 schreven 25 organisaties, waaronder BIC Europe een brief aan Jim Kim, voorzitter van de Wereldbank, over het cruciaal belang van een onafhankelijk Inspection Panel, het klachtenmechanisme van de bank.

De brief concentreerde zich op het recente rekruteringsproces van een nieuw panellid en merkte op dat: ”Het Wereldbank Inspection Panel een cruciale rol als onafhankelijk verantwoordingsmechanisme van de Bank speelt om ervoor te zorgen dat, wanneer lokale gemeenschappen potentieel geschaad of getroffen worden door Bank-gefinancierde projecten, er een plaats voor hen is om met hun klachten terecht te kunnen en verhaal te halen. Om zijn werk behoorlijk om uit te voeren en als legitiem erkend te worden, is het essentieel dat het Inspection Panel onafhankelijk is.”

Het bestaan van een rekruteringsproces dat externe belanghebbenden betrekt was een essentieel element van die onafhankelijkheid vervolgde de brief, waarbij vele voorbeelden aangehaald werden van andere internationale financiële instellingen waar dit gangbare praktijk is, met inbegrip van de privésector arm van de bank, de International Finance Corporation, de European Bank for Reconstruction and Development en de Inter-American Development Bank.

In tegenstelling hiermee werden bij de recente rekrutering van een nieuw lid van het Inspection Panel het management en de Executive Directors betrokken maar geen externe belanghebbenden. Er is op dit ogenblik extra urgentie met betrekking tot deze brief, aangezien eind 2018 een nieuwe voorzitter van het Inspection Panel zal worden aangeworven wanneer Dhr. Castro de la Mata’s termijn eindigt.

De brief eist dat niet alleen dat de externe belanghebbenden een rol in de rekrutering van de nieuwe voorzitter spelen, maar ook dat het management van de bank hiervan moeten worden uitgesloten, aangezien ”het betrekken van het management van de bank in de selectie van de leden van het Inspection Panel een reëel of als dusdanig ervaren belangenconflict creëert.“