NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur vergadert statutair ten minste eenmaal per jaar. De notulen van alle vergaderingen worden gepubliceerd in dit onderdeel.

GECONTROLEERDE JAARREKENINGEN

De financiële verslagen en audits van BIC Europe worden door onafhankelijke instanties beoordeeld en gecontroleerd. Deze financiële rapporten worden, conform de statuten, gepubliceerd in dit onderdeel.