Over Ons

Het Bank Information Center Europe (BIC Europe) wil ecologische en sociale rechtvaardigheid bewerkstelligen door ervoor te zorgen dat ontwikkelingsfinanciering de mensen en de natuurlijke hulpbronnen, waarvan zij afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud, beschermt en niet schaadt.

BIC Europe werd opgericht omdat de Europese regeringen en de Europese civiele maatschappij een belangrijke rol spelen in de Internationale Financiële Instellingen (IFI’s), zoals de Wereldbank, de International Finance Corporation en de Asian Infrastructure Investment Bank.

Europa beschikt over acht zetels in de Raad van bestuur van de Wereldbank en heeft meer dan 30% van de stemmen. Traditioneel vertolken de Europese Executive Director’s (ED’s) binnen de IFI’s een eerder progressieve kijk op kwesties zoals mensenrechten, klimaatverandering en transparantie. In de afgelopen jaren klinkt de Europese stem echter minder luid en er is daarom een dringende noodzaak om de rol van Europa als voorvechter op het gebied van sociale en ecologische rechtvaardigheid nieuw leven te blazen in.

BIC Europe speelt ook een sleutelrol in het ter verantwoording roepen van de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). De traditionele dominante aandeelhouders van de Wereldbank en de Asian Development Bank, de VS en Japan, zijn geen lid van de AIIB. De Europese leden Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk behoren echter allen tot de toptien aandeelhouders en de Europese kiesgroepen beschikken over twee van de 12 zetels in de Raad van Bestuur. Het Verenigd Koninkrijk staat aan het hoofd van een bredere Europese kiesgroep in de AIIB en Duitsland leidt de kiesgroep van de landen behorend tot de Eurozone. Samen beschikken de Europese aandeelhouders over meer dan 20% van de aandelen in de AIIB en zij hebben dus een invloedrijke stem.

Registratie

BIC Europe werd op 19 oktober 2015 bij de Nederlandse Kamer van Koophandel officieel geregistreerd als “Stichting Bank Information Center”.

BIC Europe wordt ondersteund door stichtingen en organisaties die werkzaam zijn op het gebied van milieu en ontwikkeling. BIC Europe is niet gelieerd aan een van de Internationale Financiële Instellingen en wordt op geen enkele manier door hen gefinancierd.

BIC Europe maakt de notulen van de vergaderingen van haar Raad van Bestuur en de gecontroleerde jaarrekeningen publiek bekend.

Hoe Wij Werken

Het Bank Information Center Europe (BIC Europe) wil ecologische en sociale rechtvaardigheid bewerkstelligen door ervoor te zorgen dat ontwikkelingsfinanciering de mensen en de natuurlijke hulpbronnen, waarvan zij afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud, beschermt en niet schaadt

Wij zijn een onafhankelijke, non-profit en niet-gouvernementele organisatie die internationale financiële instellingen ter verantwoording houdt en pleit voor:

  • Bescherming van rechten
  • Participatie en transparantie
  • Het door de multilaterale ontwikkelingsbanken publiek verantwoording afleggen met betrekking tot hun activiteiten.

Wij organiseren onze werking rond twee thema’s:

Rechten en aansprakelijkheid (accountability): wij ondersteunen gemeenschappen in de strijd voor het doen respecteren van hun rechten en willen ertoe bijdragen dat hun stem gehoord, zodat ze de vruchten van de ontwikkeling kunnen plukken in plaats van de kosten ervan te dragen.

Ecologische rechtvaardigheid: de klimaatcrisis vereist dringende actie van de IFI’s om te stoppen met de vernietiging van de bossen en het subsidiëren van fossiele brandstoffen, en om duurzame energie te promoten. Maar dit moet gebeuren op een manier die lokale gemeenschappen niet ondermijnt, maar ondersteunt in de zoektocht om in hun levensonderhoud te voorzien en die hen daarbij in het centrum van de ontwikkelingsbesluitvorming plaatst.

Hoe wij werken

BIC Europe werkt in solidariteit met de lokale gemeenschappen en organisaties uit de civiele maatschappij, opdat zij een belangrijke stem kunnen hebben in beslissingen die een impact op hun leven hebben. Op die manier wordt er, op het vlak de besluitvorming rond ontwikkeling, ook politieke ruimte geschapen. Dit doen we door zowel de projecten als het beleid op te volgen en te monitoren, het vormen van coalities, het ondersteunen van belangenbehartiging (advocacy), informatie te verspreiden en aan capaciteitsopbouw te doen.

Om in Europa een goed geïnformeerde en geëngageerde beweging omtrent IFI’s te bewerkstelligen, wil BIC Europe de civiele maatschappij bijeen brengen en hierbij een faciliterende en coördinerende rol vervullen.

BIC Europe richt zich op de Europese regeringen en bestuursleden van de Wereldbank en de AIIB, met de bedoeling deze Europese aandeelhouders verantwoordelijk te houden voor hun beslissingen.

Team

Nezir Sinani

Director

Nezir Sinani

Nezir is een doorgewinterde internationale ontwikkelingsdeskundige met ervaring in milieu- en sociaal beleidsonderzoek, strategische communicatie en belangenbehartiging door de civiele maatschappij. Als voormalige onderzoekanalist van het Instituut voor Ontwikkelingsbeleid in Kosovo heeft hij een diepgaand inzicht verworven in de rol van de civiele maatschappij om te pleiten voor duurzame ontwikkelingsnormen en waarborgen (safeguards). Nezir heeft ook gewerkt als Communicatieverantwoordelijke voor een staatsenergiebedrijf in Kosovo. Tijdens de structurele hervorming van energiesector was hij verantwoordelijk voor het publieksbereik en het werk met de media. Hij trad ook op als communicatiespecialist voor een bestuurlijk hervormingsprogramma in Kosovo, gefinancierd door USAID, waarbij hij zich richtte op de betrokkenheid van de civiele maatschappij, burgereducatie en bewustmakingscampagnes. Hij heeft een Master of Science (M.S.) in Service Management van het Rochester Institute of Technology, en een Bachelor of Arts (B.A.) in het Engels van de Universiteit van Pristina. Hij spreekt vloeiend Engels en Albanees, en is vaardig in het Servo-Kroatisch en Duits.

Kate Geary

Campagne directeur

Kate Geary

Kate begon bij BIC te werken in 2016 en werd campagne directeur voor BIC Europe in november 2017. Eerder leidde Kate het advocacy werk van Oxfam omtrent landrechten. Daarbij werden lokale gemeenschappen ondersteunt die het slachtoffer waren van landroof er werden campagnes voor beleidsverandering op vlak van landrechten gevoerd. Ze was voor Oxfam ook beleidsadviseur voor inzake klimaatverandering en de privésector. Voordat ze bij Oxfam aan de slag ging in 2004, werkte Kate voor een aantal milieu- en mensenrechtenorganisaties – waaronder TERRA in Zuidoost-Azië – en was coördinator van de Ilisu Dam Campaign coalitie waarvan o.a. Friends of the Earth, het Kurdish Human Rights Project en The Corner House deel van uit maakten.  Ze publiceerde een aantal rapporten, zoals onder meer:  ‘Our Land, Our Lives’, ‘The New Forests Company and its Uganda Plantations’, ‘Now or Never; Climate Change: Time to get down to business’, ‘The Forecast for Tomorrow:  The UK’s climate change’, en was mede-auteur van ‘Dams Inc: The record of twelve European dam-building companies’. Gedurende enkele jaren was zij hoofdredacteur van het Watershed magazine in Thailand. Ze heeft een graad in Moderne Talen aan de Universiteit van Oxford.

Petra Kjell

Campagne Manager

Petra Kjell

Petra ging bij BIC van start in 2017. Daarvoor werkte ze gedurende meer dan vijf jaar als programmamanager voor het Bretton Woods-Project, waarbij ze het WB-beleid opvolgde. Ze coördineerde hierbij het werk op het gebied van milieu, mensenrechten en sociale impact.  Eerder werkte ze bij organisaties als Progressio, de New Economics Foundation en de World Development Movement, waarbij ze zich richtte zich op sociale en milieukwesties, zoals duurzaam en eerlijk waterbeheer en klimaatverandering. Ze heeft ook een jaar in Tanzania gewerkt voor een natuurbeschermingsorganisatie. Petra heeft een MSc in Development Studies van SOAS, University of London, en een BSc in Social Science van de Universiteit van Stockholm, Zweden. Momenteel werkt ze aan een PGDip in Environment and Sustainability aan Birkbeck, University of London.

Heike Mainhardt

Senior-Adviseur

Heike Mainhardt

Twintig jaar lang heeft Heike Mainhardt empirische analyses verricht ter ondersteuning van initiatieven op het gebied van milieu, armoede en ontwikkeling. Heike was consultant voor een breed scala aan organisaties, waaronder organisaties uit de civiele maatschappij, de Amerikaanse overheid, de Verenigde Naties en de Wereldbank. Ze heeft als expert een bijdrage geleverd aan het intergouvernementele panel voor klimaatverandering en aan de broeikasgasinventarisatie van de Amerikaanse regering. Heike bekleedde senior posities bij het Bank Information Center, het Wereld Natuur Fonds en ICF Consulting. Heike behaalde haar M.A. aan de Fletcher School of Law and Diplomacy van de Tufts University en heeft een B.S. in Environmental Science van de University of Michigan.

Jen Derillo

Communicatie en onderzoeksmedewerker

Jen Derillo
  • België

Jen Derillo is afgestudeerd in Media- en Cultuurstudies en werkte de afgelopen 5 jaar rond communicatie en ontwikkeling. Jen werkt momenteel in België (KU Leuven) aan een doctoraat in antropologie en de rol daarvan in ontwikkeling.

Board

BIC Europe heeft vijf permanente leden van de Raad van Bestuur (zoals geregistreerd bij de Nederlandse overheid)

Susanne Breitkopf

Susanne Breitkopf

Susanne Breitkopf, beleidsmanager bij het Environmental Investigation Agency in de VS, werkt al meer dan 20 jaar rond bossen, natuurlijke hulpbronnen en bestuur. Acht jaar lang was ze werkzaam bij Greenpeace International als campagnevoerder rond bossen, politiek adviseur en teamleider voor het internationaal bos- en klimaatbeleid. Als Duits staatsburger heeft zij met verschillende maatschappelijke organisaties in Europa, Afrika en Noord-Amerika gewerkt en er ook gewoond. Susanne is in 2015 toegetreden tot het bestuur van BIC Europe.

Joe Athialy

Joe Athialy

Joe Athialy is directeur van het Centre for Financial Accountability in New Delhi. Hij heeft o.a. voor Amnesty International en Narmada Bachao Andolan gewerkt. Joe werkte eveneens in leidinggevende functies voor diverse mensenrechtenorganisaties en organisaties die werken rond het ter verantwoording roepen van beleidsmakers. Hij speelt een belangrijke rol in activiteiten die betrekking hebben op de verantwoordingsplicht van nationale en internationale financiële instellingen, in eerste instantie wat betreft  hun activiteiten omtrent mensenrechten en milieu. Joe trad in mart 2019 toe tot het bestuur van BIC Europe.

Makoma Lekalakala

Makoma Lekalakala

Director of Earthlife Africa Jhb an environmental justice and anti-nuclear organisation.  Makoma is a strong campaigner for a just and fair society. Her commitment to climate justice in South Africa has led civil society to win the first South African climate change legal court case against the government and the reversal of the nuclear deal by the South African and the Russian government. For her efforts she received the WWF Living Awards Honourable Mention in 2017 , the Goldman Environmental Prize for Africa in 2018 and the Nick Steel Environmentalist of the Year 2018 amongst other accolades. Recently appointed to the Presidential Climate Change Coordinating Committee a body tasked in advising the President on process of a just transition to a low carbon development.

Theodoros Chronopoulos

Theodoros Chronopoulos

Theodoros Chronopoulos, Senior Programme Officer for Africa and Russia at EMpower – The Emerging Markets Foundation. He previously led the Social Justice Programme of the Sigrid Rausing Trust which supported innovative strategies designed to strengthen accountability for human rights violations perpetrated in the pursuit of economic development. As part of this work, Theodoros helped support activists and advocacy organisations to build legal instruments, bring transparency and accountability to public and private development financing institutions and protect human rights. Over the past decade, Theodoros has worked with activists and NGO leaders in Africa and Europe, facilitating communities of practice, co-designing and implementing research, learning and reflection projects and collaboratively developing strategies to strengthen social and economic rights and public participation in decision-making.